privacyverklaring

privacyverklaring

We nemen onze verantwoordelijkheid

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

 

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens

-Zodat je deze gegevens niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

-Zodat wij sneller en gemakkelijker contact met je kunnen opnemen.

Wij verstrekken de gegevens die aan jouw gekoppeld zijn niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken:

- NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Geboortedatum

 

Beveiligingsmaatregelen 

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen. 

Deze maatregelen zijn:

- Wij beschermen toegang tot persoonlijke gegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord doormiddel van Zilliz ( digitaal cliëntsysteem). 

- Wij maken gebruik van Zivver, om intern en extern versleuteld te kunnen mailen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Jong! bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor bepaalde gegevens wordt er een langere bewaartermijn gehanteerd vanwege wettelijke bewaarplichten. Hiervoor wordt meestal een termijn van 7 jaar aangehouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jong! verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw expliciete toestemming. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en delen geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (uiteraard wettelijke verplichtingen in acht nemende). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jong! en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken met u of een ander, door u genoemde organisatie, te delen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te brengen. 

 

Vragen?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw gegevens, kun je contact met ons opnemen via:

E-mail: info@jongactiviteiten.nl

Telefoon Doné Emaus: 0641266680.

Telefoon Frank de Vries: 0653666150.