Welkom

Begeleiding/ Ondersteuning / Maatwerk

Welkom

Jong! biedt begeleiding en ondersteuning aan jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking, jongeren/ouderen met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH) en jongeren/ouderen met Autisme Spectrum Stoornis.

 

De begeleiders van Jong! leveren maatwerk aan mensen die op bepaalde levensgebieden vastlopen of nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen/in stand houden, zodat zij de kwaliteit van leven kunnen vasthouden of verbeteren.

 

Jong! streeft na om vanuit laagdrempeligheid, betrokkenheid, professionaliteit en kennis een optimale en veilige ontwikkelingsomgeving te creëren voor cliënten, om zo het beste in zichzelf naar boven te halen. Het doel is om na aanmelding en intake de begeleiding zo snel mogelijk te laten starten, waardoor direct gewerkt kan worden aan de hulpvragen. Aan de hand van dagelijkse activiteiten afgestemd op de individuele cliënt en hulpvraag, streeft Jong! naar een zinvolle en van betekenis zijn begeleidingstraject. Verder hecht Jong! waarde aan de samenwerking met externe organisaties/derden die van belang zijn en een positief effect hebben op het hulpverleningstraject.

 

Cliënten van alle leeftijden kunnen bij Jong! terecht met de volgende hulpvragen:

  • Het bieden van een dagstructuur en -ritme.
  • Het ontwikkelingen van diverse vaardigheden, afgestemd op de individuele cliënt.
  • Creatief en therapeutisch bezig zijn met dieren en tuinverzorging.
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden en uitbreiden van het netwerk.
  • Ontwikkelen van muzikale en agogische vaardigheden.


Tevens biedt Jong! logeerweekenden aan.